Tovább folytatódik a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás program

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a 2012-ben meghirdetett Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás programhoz kapcsolódva, 2015-ben is kiemelten foglalkozott a gyermekek érdekeinek és jogainak magas fokú érvényesülésével az igazságszolgáltatásban.
 
Az OBH Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás elnevezésű országos programjának egyik legfontosabb célkitűzése a gyermekek érdekeinek érvényesítése a bírósági eljárásokban, másrészt, a kiskorúakat érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos felkészítése az ezzel kapcsolatos speciális és komplex elvárásokra.
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a gyermekmeghallgató szobák kialakítására 2013 szeptemberében pályázatot írt ki, amelynek eredményeképpen a bíróságokon új helyiségek kialakítása kezdődött meg összesen 32,5 millió forint támogatással. Jelenleg az ország mind a 20 törvényszéke rendelkezik gyermekmeghallgató helyiséggel.
 
A biztonságos, megnyugtató légkörű helyiség mellett kiemelt jelentősége van annak, hogy a gyermekmeghallgató szobákban hogyan zajlik a meghallgatás, ezért kulcsfontosságú a szakemberek folyamatos képzése.
 
2015-ben számos képzésén vettek részt a bírák ebben a témakörben a Magyar Igazságügyi Akadémián és a bíróságokon. 2015. november 17-én Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás címmel országos konferencia került megrendezésre. A Fővárosi Törvényszék területén eljáró családjogi bírák intenzív családjogi képzésen vettek részt 2015-ben februártól decemberig havi egy alkalommal. A képzés érintette a nemzetközi családjogot, a gyermekek meghallgatását és a családon belüli erőszak felismerését és kezelését is. Ez a sorozat az országos képzési modulok kialakításánál mintaként szolgál majd.
 
Az első Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot az OBH elnöke 2013-ban hozta létre. A munkacsoport 2015-ben közreműködött a kiskorúak életkori sajátosságainak megfelelő tájékoztatás elősegítése érdekében a www.birosag.hu internetes oldal Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás almenüjének létrehozásában és folyamatos bővítésében. Feldolgozta és kiértékelte a fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásokkal kapcsolatosan elkészült országos vizsgálat adatait, amelyek a kizárólagos illetékesség megszűnésének hatásait monitorozta. Kialakított egy olyan szakmai hálózatot, amely alkalmas arra, hogy az illetékes bíróságokon a kisebb tapasztalatokkal rendelkező bírákat munkájában segítse, tagjai a tárgybeli képzésekben, jogszabály-módosítási feladatokba bevonásra kerülhessenek.
 
Az OBH elnöke a korábbi évekhez hasonlóan 2016. január 6-án létrehozta a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot. A munkacsoport elsődleges célja a szakember képzés, a kiskorúak ügyeit tárgyaló bírák képzési rendjének kidolgozása. 2016 egyik legfontosabb célkitűzése továbbá a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek szakszerű intézése. Ennek segítéseként ősszel országos konferencia kerül megrendezésre a Magyar Igazságügyi Akadémián.
 
Az OBH 2016-ban pályázatokkal kívánja támogatni a célkitűzések megvalósítását.