Tudományos konferencia a kártérítésről a Debreceni Ítélőtáblán

A Debreceni Ítélőtábla fennállásának 10. évfordulója alkalmából „A kártérítési jog kihívásai a bírói gyakorlatban” címmel tudományos konferenciát szervezett az ítélőtábla Polgári Kollégiuma.
 
A tanácskozásra az ítélőtábla illetékességi területén működő bíróságokról illetve a Kúriáról, az Országos Bírósági Hivatalból, a Fővárosi, a Szegedi, a Győri, és a Pécsi Ítélőtábláról, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségről valamint a Debreceni Fellebbviteli Főügyészségről is érkeztek résztvevők. A konferenciát Dr Csiki Péter, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetője nyitotta meg. Dr. Vékás Lajos, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszékének professzor emeritusa, akadémikus, a kontraktuális és deliktuális kártérítési felelősség rendszeréről tartott előadást. Dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője a kontraktuális kártérítés egyes kérdéseiről osztotta meg gondolatait a csaknem 100 fős hallgatósággal.
 
A bírói gyakorlat „felelőssége” az új Ptk. deliktuális kártérítési szabályainak alkalmazásában címmel Dr. Fuglinszky Ádám az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi tanszékének egyetemi docense tartott előadást. A privátszféra polgári jogi védelméről Dr. Fézer Tamás, a DE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi tanszékének egyetemi docense beszélt.  A „Felelősség a közhatalmi jogkörben okozott károkért – kivételes gyakorlat? - témakörben, Dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla bírája, a DE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék docense fejtette ki gondolatait a Debreceni Ítélőtáblán megrendezett konferencián. 
 
Debrecen, 2015. november 16.