„A tudományos munka területén is kipróbálhattam magam” – interjú dr. Májer Orsolyával, a 2015-ös Mailáth György Tudományos Pályázat második helyezettjével

Dr. Májer Orsolya, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkára 2015-ben jelentkezett a Mailáth György Tudományos Pályázatra. Pályamunkájáról és a pályázaton szerzett tapasztalatairól kérdeztük.  
 
 
Miért pályázott a Mailáth György Tudományos Pályázatra?
 
Korábban pályázaton nem indultam és publikációkat sem írtam, így nagyon örültem a lehetőségnek, hogy a tudományos munka területén is kipróbálhatom magam. Ezen túl pedig a pályázatot kiváló lehetőségnek tartottam arra is, hogy egy általam választott, hozzám közel álló jogterületet a munkavégzés során felmerülő napi problémákon és kérdéseken túl is megvizsgáljak, abban elmélyedjek. 
 
Melyik évben és milyen témában adta be a dolgozatát? Miért ezt a témát választotta?
 
Dolgozatomat 2015-ben a „Gyermek meghallgatása a polgári perekben” témában írtam. A pályamunkám benyújtásakor a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság titkáraként peres, nemperes és végrehajtási ügyekben jártam el. A peres eljárásokhoz kapcsolódó mindennapi munkavégzésemhez e téma szorosan kapcsolódott, hiszen az egyes családjogi ügyekben gyakran felmerült a gyermek, mint érdekelt meghallgatásának kérdése, és annak mikéntje.
 
Mi volt pályaművének fő mondanivalója? Hogyan építette fel dolgozatát?
 
Pályamunkámmal hangsúlyozni kívántam, hogy a gyermekek társadalmunk legértékesebb, egyben legkiszolgáltatottabb csoportját képezik. Sajátos helyzetüket a jogalkotásban és a jogalkalmazásban is figyelembe kell venni.
 
Elsődleges szándékom volt annak bemutatása, hogy az igazságszolgáltatás gyermekbarát működése miként garantált a gyermekek polgári peres eljárásban való meghallgatása során. A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések ismertetése mellett kitekintettem az arra közvetlenül hatással bíró nemzetközi dokumentumokra, illetve az előzményi joganyagra is. 
 
Dolgozatom végső céljaként rámutattam azon területekre, amelyeket - a gyermekek lelki terhének csökkentése érdekében - a polgári perrendtartás kodifikációja során indokoltnak tartottam „finomítani”. 
 
Fontos, hogy a családjogi bírák pszichológiai és pedagógiai ismereteket is elsajátítsanak. Szükségesnek tartom továbbá, hogy a gyermekek meghallgatása valamennyi esetben gyermekmeghallgató szobában vagy a gyermek otthonában, esetleg – a szülők befolyásoló hatása elkerülése érdekében – az iskolában, óvodában történjen. 
 
Foglalkoztam végül azzal is, hogy a magyar jogrendszer felfelé ívelő, erősödő új jogintézményét, nevezetesen a közvetítést a gyermekek meghallgatása során miként lehetne jobban kihasználni.
 
Milyen tapasztalatokat szerzett az OBH szakmai gyakorlatán? Miért volt hasznos az Ön számára?
 
A tíznapos szakmai gyakorlat során átfogó képet kaptam a bíróságok központi igazgatásáról, illetve az OBH széleskörű tevékenységéről. Megismerhettem az OBH szervezet felépítését, illetve az ott dolgozó munkatársakat, valamint nem utolsó sorban a csodálatos műemléki épületet. Számomra az eltöltött gyakornoki idő értékes és sikeres volt, hozzájárult a szakmai tapasztalataim bővüléséhez.
 
 
A Mailáth György Tudományos Pályázat kapcsán dr. Czédli-Deák Andreával, a Szegedi Járásbíróság bírájával készített interjú itt elérhető.
 
A pályázat 2015-ös nyertesével, dr. Homa-Hajdu Eszterrel készített interjú itt megtekinthető.