Új ÁNYK űrlapok készültek a civil szervezetek nemperes eljárásainak kezdeményezéseire

Új nemperes eljárásokat vezetett be a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.). 2017. március 1-jétől kezdődően lehetőség van a civil szervezetek vonatkozásában törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére és - a korábbi nemperes megszűnési eljárások helyett - a szervezetek jogutód nélküli megszűnést eredményező ok megállapítása iránti eljárás kezdeményezhető.
 
Ezért jogszabályi felhatalmazásánál fogva az Országos Bírósági Hivatal új ÁNYK űrlapokat  rendszeresített az ügyfelek részére, melyek kitöltését útmutatóval is segíti.
 
Az új nyomtatványok itt tölthetőek le.