Új elnök a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság élén

A Veszprémi Törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit 2014. december 1. napjától kezdődően 6 évre a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökévé nevezte ki dr. Horváth Tündét, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját.

Dr. Horváth Tünde Budapesten, az ELTE jogi karán szerzett diplomát, 1993-ban. Közvetlenül ezután a Veszprémi Városi Bíróságon kezdett dolgozni fogalmazóként; 1996-tól bírósági titkár.
1997. március 1. napjával bírói kinevezést kapott; a Veszprémi Városi Bíróságra polgári ügyszakba került beosztásra, ahol kötelmi jogi és vegyes ügycsoportba tartozó ügyeket tárgyalt. Ugyanezen évtől adó-, vám-, illeték és jövedéki ügyekben hozott határozatok felülvizsgálata iránti perekben ítélkező, valamint társadalombiztosítási ügyekben eljáró, míg 2000. február 1. napjától közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá nevezték ki. Referádája később családjogi tárgyú, majd ingatlanokkal kapcsolatos, illetőleg végrehajtási ügyekkel egészült ki, majd az automatikus ügyelosztási rendszer bevezetése után a polgári ügyek valamennyi típusát tárgyalta.
2013. március 1. óta – sikeres pályázatot követő áthelyezése révén – a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája. Tagja az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumnak, valamint a Magyar Bírói Egyesületnek és a Közigazgatási Bírák Egyesületének is.

Veszprém, 2014. december 5.