Új Ptk. képzéssorozat Debrecenben

A Debreceni Ítélőtábla, az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Igazságügyi Akadémia központi oktatási tervének megfelelően helyi képzést szervez az új Polgári Törvénykönyvről 2014. január 13. és 23. között Debrecenben.

A 8 napos tanácskozáson a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék polgári ügyszakos bírái és titkárai illetve a Hajdú-Bihar Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédei (129 fő) vesznek részt.

Az ünnepélyes megnyitót Dr. Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék elnöke tartotta, amit előadások, illetve konzultációk követnek az új Ptk. alkalmazásáról, többek között a családjogra, a gazdasági illetve civil szervezetekre, a különböző szerződésekre és a személyiségi jogokra vonatkozó kérdésekről.