Új Ptk. képzéssorozat a Zalaegerszegi Törvényszéken is

A Zalaegerszegi Törvényszéken a mai napon megkezdődött az a képzés sorozat, amely a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv alkalmazására való bírói felkészülést célozza.

Az oktatás az Államreform Operatív Program keretében, az Európai Unió finanszírozásában, az Országos Bírósági Hivatal támogatásával zajlik.

A bírák által tartott előadásokon a törvényszék és a területén lévő járásbíróságok polgári ügyszakos bírái, valamint – korlátozott számban – ügyvédek vesznek részt.
Az első napon – vendég előadóként - dr. Hoós Tibor a Szombathelyi Törvényszék kollégiumvezetője az új Ptk. szerkezetéről és alapelveiről  tartott bevezető előadást.
Ma a továbbiakban a várható fontosabb változások és a hatályba léptető rendelkezések, a jogképesség szabályai, a gondnokság alá helyezés előírásai, a személyiségi jogok rendszere, valamint a közéleti szereplők személyiségi jogának védelme  tárgykörében hangzanak el még előadások.

A képzés – mely összesen hét egész napot vesz igénybe – holnap, illetve két hét múlva, majd  pedig február hónapban folytatódik.

Zalaegerszeg, 2014. január 20.