Újabb sikeres fogalmazói versenyvizsga

Klasszikus bírói életpálya esetén a bíróvá válás folyamata a jogi egyetem elvégzése után a bírósági fogalmazói státusz elnyerésével kezdődik, amely időszak végén – a sikeres jogi szakvizsgát követően – léphetnek az igazságügyi alkalmazottak a szakmailag már magasabb, önálló döntéshozó kötelezettségekkel járó bírósági titkári beosztásba. 
 
Bevezetése óta a fogalmazói versenyvizsga egységes, nyitott, átlátható felvételi eljárás, amelynek keretében a szakmailag és emberileg legfelkészültebb kandidátusok kapnak lehetőséget arra, hogy fogalmazóként a bírósági szervezetbe kerülve megkezdjék a felkészülést a bíróvá váláshoz. Egy évben kétszer – tavasszal és ősszel – lehet versenyvizsgára jelentkezni. A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
 
2014. november hó 13-án sikeresen lezajlott az idei második fogalmazói versenyvizsga szóbeli része. A megmérettetésen azok vehetnek részt, akik korábban sikeres írásbeli részvizsgát tettek. Összesen 46 pályázó felelt meg a szóbeli részvizsga követelményeinek is.
 
Az Országos Bírósági Hivatal a Magyar Igazságügyi Akadémián az eredményes vizsgát tett pályázókat nyilván tartja, amelyről tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorló törvényszék elnökét, aki dönthet a fogalmazó felvételéről.
 
A következő fogalmazói versenyvizsgára 2015 tavaszán kerül majd sor.