Újabb sikeres rendezvények a Nyitott Bíróság program keretében a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 2014 áprilisában és májusában három alkalommal fogadott 8. és 9. osztályos tanulókat a Nyitott Bíróság program keretében a XVIII. Kerületi Önkormányzat Csibész Gyermekjóléti Szolgálatának megkeresése nyomán.

A látogatások során a diákok rövid tájékoztató keretében megismerkedtek a bíróság munkájával, majd részt vettek egy perszimulációs játékban Arany János: Toldi Miklós c. műve nyomán. A bíróság által előzetesen megküldött esetleírás és tárgyalásmenet alapján Toldi Miklós emberölés bűntette miatt folyamatban lévő ügyét tárgyalták, melyhez bírói segítséget kaptak. Mindhárom alkalommal felmentették Toldit az emberölés bűntette alól. A tanulók rendkívül jó jogérzékkel, saját szavaikkal fogalmazták meg az ügy eldöntése szempontjából lényeges jogi és egyéb körülményeket.  Tisztában voltak például azzal, hogy mit jelent a jogos védelem.

A tárgyalást követően a bírók a 12-18 év közötti fiatalok által elkövetett bűncselekményekről (például testi sértés, garázdaság, rágalmazás, becsületsértés) beszélgettek a diákokkal. A korosztály sajátosságaira tekintettel kiemelten foglalkoztak a közösségi oldalak felhasználásával elkövethető  bűncselekményekkel is. A fiatalok áldozattá válásának lehetséges okai és veszélyforrásai közül néhány – például az interneten történő személyes adatok megosztása - meglepetést okozott a körükben.

A rendezvények – melyek lebonyolításában Trappné dr. Kiszely Rita elnökhelyettes asszony, dr. Endrédy Zoltán és dr. Györkös Zoltán bírók segédkeztek - sikerét igazolja egyebek mellett a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének köszönő levele.

Budapest, 2014. május 21.