Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 2016. április 22. napján tartotta meg közigazgatási részkollégiumi ülését. A tanácskozást dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes előadásai nyitották meg, amelyek az Art. alapelvei mindennapi jogalkalmazás során történő megjelenésével, a mögöttes felelősség és az adótitok problémájával foglalkoztak.
 
Ezt követően dr. Varga András európai uniós jogi szaktanácsadó, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke tartott előadást az Európai Unió Bírósága legfrissebb, közigazgatási jogalkalmazást érintő döntéseiről és a testület elé került indítványokról. Az előadó az ÁFA, a közlekedés és a környezetvédelem területén hozott legfrissebb döntéseket ismertette, majd kitért az adó, vám, közlekedés és földforgalom témakörében indítványozott előzetes döntéshozatali eljárásokra is – ez utóbbival kapcsolatban ismertette a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előzetes döntéshozatali iránti kérelmeit is.
 
Ezt követően a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2015. évi módosításaival kapcsolatos aktuális jogértelmezési kérdések kerültek terítékre. E témakörrel kapcsolatban a részkollégium több álláspontot is elfogadott, többek között azt is, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által előterjesztett kereseti kérelmet a Pp. 130. § (1) bekezdésének g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani, s nem ítéletben dönteni a kereshetőségi jog kérdésében. Más kérdésekben – így például a volt haszonbérlő fogalmának értelmezése kapcsán – a részkollégium nem fogadott el álláspontot tekintettel arra, hogy az ügyben, ügyekben felülvizsgálati eljárás van folyamatban.  
 
A részkollégiumi ülésen ismertetésre kerültek a Pp. Hetedik részének az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó fontosabb szabályai is, melyben a részkollégium szintén több álláspontot is elfogadott.
 
 
A részkollégiumi ülés zárásaként a közigazgatási jogalkalmazás egyéb aktuális kérdései kerültek megvitatásra, melynek keretében Mudráné dr. Láng Erzsébet, kúriai kapcsolattartó ismertette az ÁFA-ügyekben hozott legfrissebb kúriai döntéseket és az azokból levonható jogalkalmazási tapasztalatokat.
 
 
 
Szombathely. 2016. április 28.