Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2016. november 11. napján tartotta meg kollégiumi ülését. A tanácskozást – a jövő évi munkaterv elfogadását követően – dr. Molnár Judit, a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusának előadása nyitotta meg, aki a Közigazgatási perrendtartás és az új Polgári perrendtartás kodifikációs folyamatát, valamint a Közigazgatási perrendtartás és az új Polgári perrendtartás egymáshoz való viszonyát illetően osztotta meg álláspontját a kollégium tagjaival, utóbbi esetben áttekintve azokat a jogintézményeket, amelyek mindkét eljárási törvény vonatkozásában alkalmazandók. Végezetül a munkaügyi perek helyzetéről beszélt az új Polgári perrendtartáson belül.  
Az ebédet követően – Szent Márton napjára is tekintettel – szimbolikusan egy közigazgatási és egy munkaügyi ügyszakos bíró megosztotta egymással a „Szent Márton kiflit”, ezzel fejezve ki az egy bíróságon belüli elkülönült ügyszakos ítélkezést, s a két ügyszak összefogását (a regionális kollégium 2016. szeptember 16-án a Szent Márton Emlékévhez kapcsolódóan nagyszabású konferenciát is rendezett a „Humánum és méltányosság a közigazgatási és munkaügyi jogalkalmazásban” címmel, melynek során neves előadókkal az emberi méltóság, a szolidaritás, együttműködés, stb. kérdései kerültek megvitatásra e két ügyszak vonatkozásában).
A regionális kollégium áttekintette a kisajátítási kártalanítással kapcsolatos legfrissebb kúriai gyakorlatot, kiemelve egy speciális, a régió területét érintő kisajátítási per tapasztalatait. Ezt követően a regionális kollégium megvitatta a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatos jogalkalmazási kérdéseket, különös tekintettel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyféli jogállását, perbe való beavatkozását és kereshetőségi jogát illetően. A Földforgalmi törvénnyel kapcsolatban ismertetésre került a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság utólagos normakontrollra vonatkozó indítványa alapján, az annak helyt adó, az Alkotmánybíróság III/1363/2016. számú határozata és a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás jelenlegi állása. Végezetül a regionális kollégium megvitatta a felmerült egyéb jogalkalmazási kérdéseket, s – többek között – állást foglalt az ún. megtérítési perek illetékvonzatát illetően is.  
 
Szombathely, 2016. november 15.