Ülnöki értekezlet az Egri Törvényszéken

Az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság és az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. június hó 3. napján ülnöki értekezletet tartott a Törvényszék esküdtszéki termében. Az értekezlet keretében került sor azon ülnökök eskütételére, illetve megbízólevelük átadására, akik 2015. május hó 20. napján nem tudtak megjelenni a Megyeházán tartott ünnepélyes eskütételen.

Dr. Sallai Tamás az Egri Járásbíróság elnöke az ülnöki tevékenységről és annak etikájáról, Dr. Hajdúné dr. Ruzsics Gabriella az Egri Törvényszék elnökhelyettese a büntetőeljárás néhány sajátosságáról, Forgó Jánosné az Egri Járásbíróság elnöki irodavezetője pedig fontos gyakorlati kérdésekről tájékoztatta a megjelenteket. Ezt követően Király Tibor az Egri Járásbíróság ülnöke az ülnök szemszögéből beszélt a bíráskodásról.

2015-ben összesen 166 ülnököt választottak meg a megye bíróságaira, ebből 58 új ülnök.

Eger, 2015. június 3.