Ülnöki eskütétel a Tatabányai Járásbíróságon

„Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni.”
(Márai Sándor)

2015. május 18. napján a Tatabányai Járásbíróság Elnöke, valamint Elnökhelyettese jelenlétében került sor a bírósági ülnökök eskütételére a Tatabányai Járásbíróságon.

Az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – a törvény által meghatározott ügyekben és módon – nem hivatásos bírák, azaz ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben. Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Az eseményt dr. Gáll Attila Gábor a Tatabányai Járásbíróság elnöke nyitotta meg az ülnöki rendszer történeti visszatekintésével és tájékoztatta a hallgatóságot az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről. A továbbiakban a Tatabányai Járásbíróság elnökhelyettese, dr. Kőnig-Orcskay Réka röviden ismertette a bírói és ülnöki gyakorlatot.

Ezt követően az ülnökök letették esküjüket.

Tatabánya, 2015. május 21.