A Veszprémi Törvényszék migrációs ügyekkel kapcsolatos intézkedései

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2015. szeptember 4. napján elfogadta az „Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról” szóló 2015. évi CXL. törvényt (továbbiakban: módosító törvény), amely 2015. szeptember 15. napjával lépett hatályba. 
 
A módosító törvény szerint a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Járásbíróság, míg a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességgel jár el. A módosító törvény alapján a menedékjogról szóló törvény szerinti határon lefolytatott eljárások eredményekénti és elfogadhatatlanság tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.
 
Az új típusú ügyek száma attól függ, hogy hányan kísérlik meg a határon a büntetőjogi szabályozás alá eső cselekmények elkövetését, illetőleg, hogy a bevándorlási hivatal határozatait követően mennyi ügy kerül majd felülvizsgálat folytán bírósági szakba.
 
A Veszprémi Törvényszék 6 bíró, 3 bírósági titkár, 10 igazságügyi alkalmazott és 1 informatikus kirendelésével segíti a Szegedi Törvényszék munkáját. A kijelölt kollégák jelenleg készenlétben állnak, azzal, hogy a Szegedi Törvényszék jelzése esetén azonnal behívhatóak szolgálatteljesítésre. 
 
 
Veszprém, 2015. szeptember 21.
 
                                                                                                                   A Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya