Zalai kiadvány a népi ülnökökről

„Népi ülnökök” és a magyar igazságszolgáltatás – elválaszthatatlanul összefonódva? E címmel, a Zalaegerszegi Törvényszéken készült borítófotóval és dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök előszavával jelent meg a nagykanizsai dr. Papp Attila könyve szeptember közepén. Dr. Papp Attilától az elmúlt évek során a sajtóban számos történelmi, jog- és hadtörténeti írás, s - többek között - a jogi ikonográfiával, a népügyészséggel, a cigányság történetével foglalkozó könyv jelent meg, a szeptember közepén kiadott legújabb   mű pedig népi ülnökség történetét mutatja be. 
 
Mi indokolja azt, hogy bírói hatalommal laikus emberek is fel legyenek ruházva, hiszen a hivatásos bírákat kivétel nélkül a köztársasági elnök nevezi ki? Mióta van ülnökbíráskodás Magyarországon? Hogyan alakult a néprészvétel az igazságszolgáltatásban a történelmünk során? Mi az ülnök szerepe ma a bíráskodásban?Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat dr. Papp Attila könyve, aki komoly kutató háttérmunkát követően, tudományos alapossággal kíséri végig az olvasót az elmúlt közel száz esztendő történésein, a proletárdiktatúrától, a Horthy-korszak uzsorabíróságain, majd a kommunista diktatúra népbíróságain - amelyek az államhatalom kiszolgálóiként félreállították vagy sok esetben likvidálták a rendszer ellenségeit - keresztül, egészen a mai, rendszerváltás utáni, jogállami ülnökbíráskodásig. A jogtörténeti szempontból értékes tanulmányt a szerző, konkrét ügyek hivatkozásával, korabeli forrásokból vett idézetekkel és számos, az egyes történelmi korszakok hangulatát idéző fotómelléklettel teszi „könnyebben fogyaszthatóvá” - írja a kötet előszavában dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, kiemelve, hogy a bírósági ülnök nem jogvégzett, nem szakvizsgázott személy, éppen ezért nem hivatásos bíró. Az ülnökökkel szemben nem is az az  elvárás, hogy a jogszabályokat ismerjék, hanem hogy a saját tanulmányaikból, szakmájukból, élethelyzeteikből hozott tapasztalattal a bírói tanács tagjaként, a tanács elnökén túli nézőponttal, véleménnyel, világlátással segítsék a hivatásos bíró munkáját. ”E munkának a történetét tárja fel dr. Papp Attila könyve, amelynek borítófotóján a Zalaegerszegi Törvényszék egyik büntető tanácsa -  az ülnökökkel, illetve a tanács jegyzőkönyvvezetőjével - látható. A kiadványt - amely a törvényszék könyvtárban is elérhető - Márai Sándor szavaival - ajánlja az olvasók figyelmébe dr. Sorok Norbert: „Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak is igazságot kell szolgáltatni”
 
 
Zalaegerszeg, 2016. október 4.