Általános tájékoztató

Általános Meghatalmazások Közhiteles Nyilvántartása
 
Általános tájékoztató
 
I. Általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele
 
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése alapján az általános meghatalmazást a kérelmező belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy, ha a kérelmező nem természetes személy, belföldi székhelye szerint illetékes törvényszék jegyzi be a nyilvántartásba. Ha a nyilvántartási eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság nem állapítható meg, az eljárásra a Fővárosi Törvényszék illetékes.
 
A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelmet jogszabályban meghatározott tartalmú nyomtatványon kell előterjeszteni a bejegyzésre jogosult bíróságon.
 
A nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.
 
 
II. A nyilvántartásban kezelt adatok megismerése – adatszolgáltatás
 
A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére és abból az adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló informatikai alkalmazást az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke működteti.
 
Az adatszolgáltatás iránti kérelmet a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII.15.) IM rendelet szerint az OBH-hoz kell benyújtani.
 
A kérelem postai, illetve elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen az OBH Országos Nyilvántartási Irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 16.) ügyfélfogadási időben ( H-Cs: 9.00-16.00-ig, P: 9.00-13.00-ig) terjeszthető elő.
 
Közfeladatot ellátó szerv kizárólag elektronikus úton terjeszthet elő kérelmet, hiteles elektronikus dokumentumként.
 
A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetőek el.