Gyakran ismételt kérdések

1. Milyen személyes adatokat kell tartalmaznia a kérelemnek az adatszolgáltatás kiállításához?

 • Viselt név
 • Születési név
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve

Amennyiben a fent megjelölt adatok bármelyike hiányzik, akkor az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

2. Szükség van tanúk aláírására?

 • Amennyiben a kérelmet saját kezűleg tölti ki és írja alá, úgy nem szükséges a tanúk aláírása.
 • Amennyiben az adatszolgáltatást saját magára kéri és géppel tölti ki a kérelmet, abban az esetben 2 tanú nevének, címének pontos feltüntetése, valamint aláírásukkal való ellátása szükséges (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a alapján)

3. Mit kell csatolni a kérelemhez?

 • Amennyiben szükséges - jogi érdeket igazoló okiratot.
 • Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján kívánja benyújtani, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges.

4. Honnan tudom letölteni a kérelmet?

A http://birosag.hu/meghatalmazasok/nyomtatvanyok internetes oldalra kattintva.

5. Kérhetek másról adatot?

Igen, amennyiben a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja! A jogi érdeket igazoló okiratot a kérelemhez csatolni kell.

6. Mennyi időn belül készül el az adatszolgáltatás?

Az OBH-hoz történő érkezést követő 8 munkanapon belül.

7. Mennyi az adatszolgáltatás díja?

Az adatszolgáltatás díjmentesen igényelhető.

8. Az adatszolgáltatásból hány példány igényelhető?

Az adatszolgáltatást több példányban is ki tudjuk állítani, azonban kérjük, hogy a darabszámot a kérelmében tüntesse fel.

9. Hogyan nyújtható be a kérelem?

 • Postai úton (1055 Bp., Szalay u. 16.)
 • Személyesen az OBH Országos Nyilvántartási Irodán (1055 Bp., Szalay u. 16.)

                - H-Cs: 9.00-16.00-ig

                - P: 9.00-13.00-ig

 • Elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül

10. Az adatszolgáltatást átvehetem személyesen is?

Igen! Kérjük, hogy ezen szándékát a nyomtatványon a telefonszám megadásával egyidejűleg jelezze.

11. Más személy átveheti a nevemben az adatszolgáltatást?

Igen, meghatalmazással.

12. Kérhetem más címre az adatszolgáltatás kiküldését?

Igen. A kérelemben az értesítési címet fel kell tüntetni!

13. Amennyiben a kérelmet elektronikus úton nyújtom be, akkor azt postai úton is megkapom?

Nem, csak amennyiben ezt külön kéri. DE fontos tudni, hogy az igazolás elektronikus aláírással ellátva kerül megküldésre a beküldő számára. Az elektronikus aláírás a kézzel írott aláírással egyenértékű bizonyító erejű dokumentum.

14. Milyen telefonszámon és e-mail címen tudom elérni Önöket, amennyiben további kérdéseim lennének?

 • 06/1-354-4191
 • 06/-1-354-4242

Email cím: nyilvantartasok@obh.birosag.hu