Nemzetközi konferencia a büntetőeljárási törvény kodifikációjáról

Folyamatban van az új büntetőeljárási kódex kodifikációja, amelyben az Országos Bírósági Hivatal is részt vesz, elengedhetetlen ugyanis a bírósági szervezet érdekeinek hatékony képviselete a büntető ítélkezés alapjait meghatározó szabályozás kialakítása során. Az OBH Új Be. Kodifikációs Munkacsoportja javaslataival hatékonyabb, időszerűbb, a jogalkalmazást segítő, az eddigi gyakorlati tapasztalatokat hasznosító, az eljárási garanciákat szem előtt tartó büntetőeljárási rend kialakítására törekszik, munkája során a bíróságok észrevételeinek becsatornázására is különös figyelmet fordítva.

A jogalkotó a kodifikáció során koncepcionális változásokat jelentő módosításokat tervez, amelynek során elsődleges fontosságú azon környező országok szabályozásának és gyakorlatának megismerése, amelyek hazánkkal azonos megoldásokat kerestek eljárási kódexük kialakítása során.

Ennek elősegítése érdekében az OBH 2016. február 29. és március 1. között kétnapos nemzetközi szakmai konferenciát rendez a Magyar Igazságügyi Akadémián, amelyen a külföldi bírósági vezetők, gyakorló bírák előadásai mellett a bírósági szervezet legfontosabb javaslatai is bemutatásra kerülnek, és a jogalkotó is tájékoztatást ad a tervezet jelentősebb témáit illetően. A konferencia tematikája itt olvasható.

A konferencia angol nyelvű, azonban a hallgatóságot szinkrontolmácsolás segíti.

A konferencián többek között az Igazságügyi Minisztérium mellett a Belügyminisztérium, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Ügyvédi Kamara is képviselteti magát, a bírósági szervezet részéről pedig az igazgatási és szakmai vezetők vesznek részt. Az előadások anyagai és az azokról készített hangfelvételek más szakmai érdekességek mellett azonban minden bírósági munkatárs számára elérhetővé válik a konferenciát követően.

Budapest, 2016. február 16.