Nyitott Bíróság

kepszolnok_0.jpgA program célja:

Az OBH a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a felnövekvő generációk jogtudatos állampolgárrá válása és az igazságügyi pályaorientáció elősegítése érdekében indította útjára a Nyitott Bíróság programot. A bíróságok széleskörű, aktív, kreatív közreműködésével megvalósuló, tartalmát és módszertanát illetően egyaránt színes, országosan elérhető program évente több tízezer érdeklődőt vonz.

A bíróságok a programot hivatali kötelezettségeik teljesítésének elsődlegessége mellett folytatják, az az érdeklődők számára ingyenes. A programok szervezését koordinátorok és kapcsolattartók segítik. A megvalósítás során a bíróságok együttműködnek olyan - a szélesebb értelemben vett igazságszolgáltatásban érintett - hatóságokkal és szervezetekkel, mint az ügyészség, a rendőrség vagy a kormányhivatalok.

Kiknek szól?

A program elsősorban a felnövekvő generációkat kívánja megszólítani. A program által nyújtott ismeretek hiánypótló jellegűek, ekként ezek iránt a legnagyobb arányban a középiskolások, az általános iskola 7-8. évfolyamai, valamint a felsőfokú képzésben részt vevők érdeklődnek. Ugyanakkor a program a közoktatáson kívül is jelen van, olyan sérülékeny csoportokat elérve, mint a fogyatékkal élők, nyugdíjasok, javítóintézetben élők vagy a jogalkalmazással határos területeken a szociális, egészségügyi szférában, gyermekvédelemben és oktatásban dolgozók.

Mit nyújt?

A programban többféle programmodulból választhatnak az érdeklődők, ezek törvényszékenként és ítélőtáblánként eltérőek is lehetnek. A legjellemzőbb programmodulok: 

  • Előadás: Az érdeklődők az őket érintő kérdésekről, azok jogi vonatkozásairól előadásokat hallgathatnak. Az előadók bírák, bírósági titkárok, igazságügyi alkalmazottak, vagy az együttműködő szervezetek képviselői.
  • Tárgyaláshallgatás: Lehetőség van nyilvános tárgyalásokon részvételre, amit a bírósági jogalkalmazás jobb megértése érdekében előkészítő illetve feldolgozó óra egészíthet ki.
  • Bíróságlátogatás: A sok esetben történeti jelentőségű bíróság épületének meglátogatása során az ott folytatott igazságszolgáltatási tevékenység, ekként a bírói munka is bemutatásra kerül.
  • Perszimuláció: Több esetben elérhető a programkínálatban a fiatalok által rendkívül kedvelt perszimuláció, amely egy fiktív eset, mese vagy irodalmi mű tárgyalási keretben történő feldolgozását tartalmazza, jellemzően a hallgatók interaktív bevonásával.
  • Börtönlátogatás: Több törvényszék együttműködve a büntetés-végrehajtási szervekkel a Nyitott Bíróság programon keresztül is lehetővé teszi azok meglátogatását.  
  • Pályaorientáció: Kifejezetten a jogi és igazságügyi képzésben részt vevők számára szervezett programok, amelyeket a törvényszékek és ítélőtáblák egyedileg alakítanak ki.

Di%C3%A1kok%20%C3%ADt%C3%A9lkeztek%20az%20edel%C3%A9nyi%20rabl%C3%B3gyilkos%20b%C3%BCntet%C5%91p%C3%B6r%C3%A9ben.jpgEgyéb rendezvények:

A közreműködők ötleteit felhasználva a törvényszékek és ítélőtáblák számos sajátos kezdeményezést valósítanak meg a program keretében. Ezek közül kiemelendő a „Kutatók éjszakája”, „Igazságszolgáltatás Európai napja”, „Korhű tárgyalás levéltári anyagok alapján”, „Jogtörténeti színdarab előadása”, „Gyermekjogi ROADSHOW”, középiskolásoknak kiírt esszépályázat, vagy a perszimulációs versenyek stb..

Milyen kérdésekkel foglalkozik a program?

A bíróságok a megvalósítás során nagy hangsúlyt helyeznek a célcsoportok egyedi igényeire. A megvalósított programok szinte valamennyi jogterületet érintik, azonban az érdeklődés középpontjában olyan témák vannak, mint a fiatalkorúak felelőssége, jogai, az őket érintő vagy érdeklő kérdések, így az internet, a közösségi oldalak, a kábítószer. A program kiterjed az érettségi ismeretek körébe tartozó jogi vonatkozású témakörökre - a munkaszerződés megkötésére, a munkavállalásra, vagy az államszervezet felépítésére - is.

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

Az OBH kezdeményező és támogató szerepe mellett a törvényszékek és ítélőtáblák önállóan határozzák meg a megvalósítás mikéntjét, ennek is köszönhető a már említett sokszínű kínálat, ezért célszerű az adott törvényszéken illetve ítélőtáblán tájékozódni a program nyújtotta a lehetőségekről.

A program kapcsolattartóinak listája a itt érhető el. Kérjük, hogy amennyiben felkeltette érdeklődését, keresse a legközelebbi kapcsolattartót!