OBH Elnökének beszámolói

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (8) bekezdés a) pontja szerint az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a tájékoztatással kapcsolatos feladatkörében félévente tájékoztatja a tevékenységéről az Országos Bírói Tanácsot (a továbbiakban: OBT), míg e bekezdés c) pontja szerint beszámol a bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről évente az Országgyűlésnek, továbbá az éves beszámolók között egy alkalommal az Országgyűlés igazságüggyel foglalkozó bizottságának.

A beszámoló tartalmazza egyben az OBH elnöke által – a Bszi.76. § (1) bek. a) pontjában foglaltak szerint – kialakított, a bírósági igazgatás hosszú távú feladatait és megvalósításuk feltételeit tartalmazó programot. Az elvek és a gyakorlat összekapcsolásának, komplexitásának megjelenítésére törekedve az OBH elnökének stratégiai célkitűzései mentén, annak megvalósítása érdekében megkezdett bírósági központi igazgatási tevékenység első félévéről ad képet a beszámoló.

Az OBH elnöke – a Bszi. 77. § (7) bekezdésében foglaltak szerint – készítette el a 2012. év első félévére vonatkozó beszámolóját. A beszámoló tények és adatok tekintetében a 2012. év első félévére vonatkozik, de abban utalások vannak a Bszi.-nek a 2012. évi LXXXVI. törvénnyel, a 2012. évi CXI. törvénnyel és a 2012. évi CXVII. törvénnyel – a beszámolási időszak utáni hatálybalépéssel történő – módosításaira is.

A jogszabályi előírások teljesítésén felül azért is különösen fontos az OBH elnökének beszámolási kötelezettsége, mert a beszámoló címzettjein túl a bírók, valamint a közügyek iránt érdeklődő polgárok és szervezetek ilyen módon betekintést nyerhetnek a bíróságok központi igazgatásának tevékenységébe, információkat szerezhetnek annak működéséről.

A korábbi bírósági igazgatási modell működésével szemben az egyik leggyakrabban hangoztatott kritikai észrevétel a működésének, döntéshozatali mechanizmusának átláthatatlansága volt. A nyilvánosság kontroll szerepét az OBH elnöke kiemelten fontosnak tartja, ezért az OBH-val együtt törekszik arra, hogy a nyilvánosság számára a jogszabályi kötelezettségeken túl is hozzáférhetővé tegyen minden olyan információt, amelynek megismerése hozzájárulhat a bírósági szervezet működésének megértéséhez.

E cél megvalósítása érdekében – bár jogszabály ilyen kötelezettséget nem ír elő – az OBH elnöke jelen beszámolót a bíróságok központi honlapján a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi.