Hatálytalan szabályzók

Dokumentum címe Beküldés dátumanövekvő sorrend Határozat
17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 2017.01.05. Megnyitás
13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról 2016.12.23. Megnyitás
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról 2016.10.20. Megnyitás
8/2016. (VIII.16.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2016. évi rendjéről 2016.08.18. Megnyitás
3/2016. (II. 29.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról 2016.03.01. Megnyitás
1/2016. (II. 15.) OBH elnöki ajánlás a bírósági vezetők, bírák és igazságügyi alkalmazottak szabadságolási rendjéről 2016.02.19. Megnyitás
1/2016. (I. 29.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendjéről 2016.02.02. Megnyitás
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2016.02.02. Megnyitás
17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 2016.01.20. Megnyitás
8/2015. (XII. 12.) OBH utasítása a bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról 2015.12.14. megnyitás
8/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatáról 2015.12.09. megnyitás
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2015. (XI. 30.) OBH utasítása a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról 2015.12.02. megnyitás
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról 2015.12.02. megnyitás
24/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatalban szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről 2015.11.19. megnyitás
23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről 2015.11.19. megnyitás

Oldalak