Hatálytalan szabályzók

Dokumentum címe Beküldés dátumanövekvő sorrend Határozat
22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről 2015.11.19. megnyitás
17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 2015.11.19. megnyitás
17/2012. (X. 18.) OBH utasítás a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról 2015.11.19. Megnyitás
14/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról 2015.11.19. megnyitás
13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról 2015.11.19. megnyitás
12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról 2015.11.19. megnyitás
12/2012. (X. 1.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról 2015.11.19. megnyitás
11/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról 2015.11.18. megnyitás
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2015.11.18. megnyitás
8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló szabályzatról 2015.11.18. megnyitás
7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról 2015.11.18. Megnyitás
6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról 2015.11.18. Megnyitás
5/2014. (IV. 18.) OBH utasítás a szabálysértési eljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról 2015.11.18. megnyitás
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról 2015.11.18. Megnyitás
4/2015. (VII.31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról 2015.08.05. Megnyitás

Oldalak