12/2015. (XII. 7.) OBH elnöki ajánlása az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ajánlásainak hatályon kívül helyezéséről

Dokumentum: