Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2015. december 8-i ülésére

OBT dokumentumai: