Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2016. január 11-i ülésére

OBT dokumentumai: