Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2016. november 8-i ülésére

OBT dokumentumai: