Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2016. október 11-i ülésére

OBT dokumentumai: