Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2017. április 11-i ülésére

OBT dokumentumai: