Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2017. december 12-i ülésére

OBT dokumentumai: