Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2017. február 13-i ülésére

OBT dokumentumai: