Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2017. június 13-i ülésére

OBT dokumentumai: