Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2017. május 9-i ülésére

OBT dokumentumai: