Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2018. február 22-i ülésére

OBT dokumentumai: