Napirendi javaslat az Országos Bírói Tanács 2018. január 8-i ülésére

OBT dokumentumai: