Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. november 8. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2016. november 8-án megtartott ülésén első napirendként meghallgatta az Országos Bírósági Hivatal Elnökének tájékoztatóját az OBH 2015. évi tevékenységéről. Dr. Handó Tünde egyebek mellett kiemelte, hogy 2015-ben összesen 1.446.627 ügy érkezett a bíróságokra, ennél azonban több mint 2%-kal többet sikerült befejezni. A folyamatban maradt ügyek száma a különféle ügyszakokban 2013-tól kezdődően folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és az eljárások átlagos időtartama is egyre kedvezőbb: a perek 86,6%-a egy éven belül befejeződik.

Ezt követően Dr. Cserni János főosztályvezető adott tájékoztatót az Integritási Szabályzathoz kapcsolódó képzésekről, majd Dr. Szabó Tamás Attila statisztikáért felelős elnöki biztos ismertette a bíróságok 2016 első félévi ügyforgalmi adatait. Az OBT ezután a Magyar Igazságügyi Akadémia 2017. évi központi oktatási tervével foglalkozott.

Gatter János főosztályvezető ismertette a tanácskozás résztvevőivel a bírói talár pályázat eddigi eredményeit. A sok, rendkívül színvonalas pályázat közül a zsűri és a bírák szavazatai alapján négy pályamű került kiválasztásra, amelyek közül várhatóan december elején születik meg a győztes. Az OBT ezt követően az OBH Elnökének szabályzattervezeteit vitatta meg, majd megállapodást kötött az OBH Elnökével az OBT 2017. évi költségvetéséről.

A tanácskozás végén az OBT személyi kérdésekben határozott.