Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. október 11. napján megtartott üléséről

A Tanács tagjai a 2016 október 11-én megtartott ülésen először rövid tájékoztatót hallgattak meg az Európai Jogi Szaktanácsadói hálózat működését szabályozó új OBHE utasítás tervezetről Dr. Gyarmathy Judittól, az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettesétől. Az új szabályzat a szaktanácsadói hálózat eddigi működése során felmerült problémákra ad választ. Magáról a hálózatról a szaktanácsadók koordinátora, Dr. Osztovits András kúriai bíró tartott összefoglalót az OBT-nek. Kérte a Tanács segítségét abban, hogy az európai jogi szaktanácsadók minél több témában bekapcsolódhassanak a bíróságok munkájába, segítve ezzel a hatékony és időszerű ítélkezést.

Dr. Józsa Ágnes, a Magyar Igazságügyi Akadémia Igazgatója tájékoztatta az OBT-t az Akadémia 2017. évi képzési tervéről. Kiemelte, hogy jövőre a törvényi előírásnak megfelelően az ítélőtáblák nagyobb szerepet kapnak a regionális képzések koordinálásában. A képzési terv kialakítása még folyamatban van, az oktatásfelelősök már konkrét témajavaslatokat határoztak meg. A Tanács várhatóan még novemberben visszatér a képzési terv részleteinek megvitatására.

Az OBT egyetértett a – korábban már véleményezett és erre figyelemmel átdolgozott – OBHE Elnöke által kiadott szabályzókról szóló OBHE utasítás tervezettel, mely egységesen és átfogóan szabályozza az OBH Elnökének belső irányítási eszközeit.

Gatter János, az OBH Műszaki Főosztályának Főosztályvezetője részletesen beszámolt az bírósági épületeket érintő 2016. évi és a jövőre tervezett beruházásokról. Hangsúlyozta, hogy bár a rendelkezésre álló költségvetési források nagyléptékű épület-felújításokra, korszerűsítésekre adnak lehetőséget, az elmúlt évek, évtizedek alatt elmaradt munkálatok miatt számos épület szorul renoválásra. A források ésszerű és igazságos elosztását szolgálja a Majláth György pályázat, amely nagyon sikeres és népszerű.

Ezt követően az OBT beszámolót hallgatott meg a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2015. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről és a velük szemben indult szabálysértési és büntető eljárásokról. A bíróságokon dolgozók fegyelmi helyzete lényegében tavaly sem változott, még mindig jelentős az írásba foglalási késedelem vagy más iratkezelési szabálytalanság miatt indult ügy. A probléma kezelése összetett feladat, a fokozottabb igazgatási ellenőrzés mellett felmerült a szigorúbb elbírálási gyakorlat szükségessége is a hozzászólások során.

Az Országos Bírósági Hivatal 2015. évi panaszügyintézését Dr. Bíró Diána ismertette a Tanáccsal. A panaszok kezelése mindig nagyfokú empátiát igényel, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a bíróságokat érő méltatlan és oktalan támadások elhárítására is.

Dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék Elnöke, OBT tag, mint az OBH Járásbírósági Igazgatási Munkacsoportjának Elnöke tájékoztatta az OBT-t a munkacsoport eddigi tevékenységéről. A járásbírósági elnökök között végzett felmérés eredményeire hivatkozással kiemelte, hogy az OBHE igazgatási szabályzata és más utasítások jelentős igazgatási, adminisztratív beszámolási kötelezettségeket rónak a vezetőkre, amelyek racionalizálása, a párhuzamosságok kiküszöbölése jogos igényként jelentkezik az érintettek részéről.

Az OBT a tanácskozás végén elfogadta a Végrehajtói Fegyelmi Bíróságok módosított ügyrendjét és személyi kérdésekről határozott.