Hírek az Országos Bírói Tanács 2017. április 11. napján megtartott üléséről

Az ülés napirendjén szerepelt egyebek mellett a Kúria Elnökének a tájékoztatója a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2016. évben folytatott gyakorlatról, különös tekintettel a véleményező szerv javaslatától eltérés során figyelembe veendő elvek tapasztalataira a gyakorlatban. Dr. Darák Péter a Kúria Elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy a tavalyi évben a bírói álláshelyek betöltése a bírói tanács rangsorával egyezően történt. Mindössze egy esetben gyakorolt egyetértési jogot az OBT rangsortól eltérés miatt. Ennek fő indoka az volt, hogy a második helyezett nagyobb támogató szavazatot kapott a kollégiumtól, valamint kétszer annyi bírói gyakorlattal rendelkezett, mint a rangsorban előtte álló.

 

Az ülés legfontosabb napirendi pontja a „Fenntartható fejlődés” program szakmai és igazgatási tapasztalatainak ismertetése és a programból levonható következtetések elemzése volt. Dr. Fülöp Natasa bíró volt a téma előadója. Kiemelte, hogy a „Szolgáltató bíróságért” program kiemelkedő eredményeit sikerült megtartani, sőt azt tovább javítani. A járásbírósági szinten tovább javult az 1 éven belül befejezett ügyek aránya, minden ügyszakban és a törvényszék első fokán büntető ügyszakban. Javult a törvényszék másodfokán a 6 hónapon belül befejezett ügyek aránya is. A 2 éven túli ügyek aránya tovább csökkent. Járásbírósági szinten valamennyi ügyszakban 1 %-kal, törvényszék első fokon büntető ügyszakban 4,1 %-kal, polgári és gazdasági ügyszakban 2,3 %-kal. Tovább javult az időszerűség az ítélőtáblák esetében is. A program sikerére tekintettel kidolgozás alatt áll a „Fenntartható fejlődés program 2.0”.

 

Fontos téma volt még a Bíróságok Fejezet 2018. évi költségvetési többletigényéről szóló tájékoztatás is, különösen az új eljárási kódexek kapcsán felmerülő többletköltségek, valamint az elektronikus eljárással és a kép- és hangfelvétel rögzítésével kapcsolatos többletköltségek.

 

Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke ismertette az új európai igazságügyi eredménytáblák főbb mutatóit, melyek alapján megállapítható, hogy a legtöbb mutatóban a felső harmadban vagy a rangsor első felében szerepelnek a magyar bíróságok.

 

Dr. Simon Levente soros elnök beszámolt a 2017. március 31. napján Amsterdamban megrendezett ENCJ szemináriumról.