Hírek az Országos Bírói Tanács 2017. január 10. napján megtartott üléséről

Az Tanács napirendjén szerepelt egyebek mellett az Országos Bírósági Hivatal Ellenőrzési Főosztályának tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről. Erdei Zoltán főosztályvezető beszámolt a 2016. év legfontosabb eredményeiről, így az informatikai-, a közhatalmi bevételek előírásainak és beszedésének, valamint a szakértői díjak kifizetése elrendelésének és azok teljesítésének rendszerellenőrzéséről. Az OBT tudomásul vette a tájékoztatást.  

Az Országos Bírói Tanács részletesen megvitatta a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet alkalmazása során felmerült problémák feltárására 2016. év végén megrendezett konzultatív tanácskozáson felmerült javaslatokat.  Az OBT felkérte az illetékes szakbizottságát a 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról szóló 50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X. 15.) OBT ajánlás módosításának előkészítésére.

Ezt követően az OBT meghallgatta a nemzetközi tevékenységével kapcsolatos legfrissebb információkat. A Balkáni- és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata 2017. január 26-27-én Tiranában tartja soron következő Board Meeting-jét, melyen a Tanácsot Dr. Nyakó Zsuzsanna OBT tag, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke fogja képviselni. Az Igazságügyi Tanácsok Európai Hálózatának (ENCJ) közvetítői munkacsoportja 2017 áprilisában Budapesten tartja ülését, majd a tavasz során várhatóan sor kerül a Hálózat nemrégen megválasztott új elnökének magyarországi látogatására is.

Végül az OBT zárt tanácskozáson bírói álláspályázatokról, etikai állásfoglalásokról és más igazgatási kérdésekről döntött. Az Országos Bírói Tanács következő ülésére 2016. február 13–14-én, külső helyszínen: a Pécsi Törvényszék területén kerül sor.