Hírek az Országos Bírói Tanács 2017. november 14. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2017. november 14-én megtartott ülését az OBT soros elnöke, dr. Major Zsolt nyitotta meg.

A Tanács az első és második napirendi pont keretében Herdon Éva, az OBH Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezető-helyettese előadását hallgatta meg, aki előterjesztette tájékoztatóját a Bíróságok fejezet 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a 2018. évi elfogadott költségvetéséről. Ennek keretében beszámolt az igazságügyi alkalmazottak illetményének emeléséről, valamint a költségvetési törvény elfogadása kapcsán a 2018-as évre vonatkozó tervekről.

Herdon Éva ezen kívül beszámolt a bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról készült előterjesztésről.

Az OBT a tájékoztatót elfogadta, az utasítás módosításáról szóló határozattal egyetértett.

A harmadik és negyedik napirendi pont keretében az OBT dr. Benkő Imola, az OBH Jogi Főosztályának főosztályvezetője tájékoztatóját hallgatta meg az új Pp. és Kp. hatálybalépése folytán szükséges belső képzések állásáról. Előadásában felhívta a figyelmet a három hatályba lépő eljárási törvény kapcsán felmerülő, a bírósági szervezet előtt álló kihívásokra, és az ennek való megfelelés érdekében tett lépésekre. Ennek kapcsán arról számolt be, hogy mindhárom projektben három – bírákból, titkárokból és tisztviselőkből álló – képzési munkacsoport működik az elektronikus tananyagnak előkészítése és későbbi felhasználása érdekében.

Az OBT az új Pp. és Kp. hatálybalépése folytán szükséges belső képzések állásáról készült tájékoztatót tudomásul vette.

Dr. Péter Zoltán, az OBH Elektronikus Eljárások Főosztályának osztályvezetője az elektronikus kapcsolattartás megvalósításának állásáról tájékoztatta az OBT-t a hatályba lépő Be. kapcsán. A téma vonatkozásában az OBH-t érintő feladatok 3 nagy pillérét mutatta be: az informatikai és jogi közreműködést, a bírák, igazságügyi alkalmazottak felkészítését, valamint az ügyfélkezelést.

A Tanács elfogadta a tájékoztatót az elektronikus kapcsolattartás megvalósításának jelenlegi állásáról a Be. kapcsán.

A 6. napirendi pont keretében az OBT dr. Nagy Gabriella, az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztályának osztályvezetője tájékoztatóját hallgatta meg a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2016. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről, valamint a bírák ellen indult szabálysértési és büntetőeljárásokról.

Az OBT a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően az OBT elfogadta az OBH utasításoknak, illetve az OBH elnöki ajánlásoknak az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása miatti módosításáról, valamint a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás módosításáról szóló OBH utasítás tervezetéről szóló előterjesztést.

Az OBT dr. Remes Gábor, az OBH Kommunikációs és Kapcsolattartási Főosztályának főosztályvezetője előterjesztését hallgatta meg a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló szabályzatról szóló 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás módosításáról.

Az OBT végül a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróságok tagjainak megválasztásáról és egyéb, igazgatási jellegű kérdésekről döntött.