Hírek az Országos Bírói Tanács 2017. október 10. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2017. október 10-én megtartott ülését dr. Major Zsolt, az OBT soros elnöke nyitotta meg. A Tanács az első napirendi pont keretében hallgatta meg az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolóját. Dr. Handó Tünde egyebek mellett kiemelte, hogy a bírósági szervezet feladata felvenni a versenyt a XXI. századdal, ennek keretében pedig a cél a bürokrácia csökkentése, a bírósághoz való hozzáférés és az ügyfelek megfelelő tájékoztatásának biztosítása. Beszámolt az elmúlt évben elért sikerekről, így a bírói alapilletmény növekedéséről, az infrastrukturális és elektronikai fejlesztésekről, az integritás szabályzat elfogadásáról, a Magyar Igazságügyi Akadémia keretében megvalósuló képzési rendszerről, az ügyfélcentrumok kialakításának megkezdéséről. Beszámolt a munkacsoportok sikeres működéséről, a bírósági létszámhelyzet javulásáról.

Az OBT egyhangúlag elfogadta az OBH elnökének beszámolóját.

Ezt követően Szádvári László, az OBH Igazgatásszervezési Főosztályának osztályvezetője számolt be a 2017. I. féléves ügyforgalmi adatokról. Ennek keretében beszélt az egyes bírósági szinteken és ügyszakokon mért statisztikai adatokról, így a fellebbezések és hatályon kívül helyezések arányáról, az elektronikus ügyérkezések arányáról, az egyes törvényszékek közötti eltérő ügyforgalmi adatokról, valamint az időszerűségi mutatókról. Beszámolójában az ügyhátralék jelentős csökkenéséről, valamint arról adott számot, hogy a befejezések száma 2017. első félévében valamennyi bírósági szinten meghaladta az érkezésekét. A két éven túli folyamatban lévő ügyek kapcsán elmondta, hogy a 2012-2013-as évekhez képest csökkenés tapasztalható, a 2016-os eredményhez képest azonban ezen ügyek száma néhol emelkedett.

Az OBT az ügyforgalmi adatokról szóló beszámolót elfogadta.

Dr. Józsa Ágnes, a Magyar Igazságügyi Akadémia Igazgatója tájékoztatta az OBT-t az Akadémia 2018. évi központi oktatási tervéről. Bemutatta a 2017. év eredményeit, a központi és helyi szinten megvalósuló képzési rendszert. A 2018. évi tervek közül kiemelte az e-learning fontosságát, valamint egy, a jelentkezéseket és a képzések nyilvántartását megkönnyítő elektronikus rendszer üzembe helyezését. Felhívta a figyelmet a hatályba lépő eljárásjogi kódexek kapcsán felmerült oktatás fontosságára.

Az OBT egyhangúlag elfogadta a MIA képzési tervéről készült beszámolót.

Ezt követően dr. Fehér Éva, az OBH Igazgatásszervezési Főosztályának Főosztályvezető-helyettese  ismertette a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló OBH utasítás módosításáról szóló OBH utasítás, illetve a büntető és polgári-gazdasági-munkaügyi ügyszakos kollégiumvezetők által készített beszámoló szerkezetéről és tartalmáról szóló, valamint a járásbírósági (KMB) elnökök által készített beszámoló szerkezetéről és tartalmáról szóló OBH elnöki ajánlások tervezetét.

Végül az OBT zárt tanácskozáson kitüntetés adományozásához való utólagos hozzájárulásról, bírói álláspályázatról és egyéb, igazgatási jellegű kérdésekről döntött.