Dr. Bánáti János

Életút: 

Dr. Bánáti JánosDr. Bánáti János

Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1967-ben summa cum laude eredménnyel végezte el. 1967-től 1969-ig a Budapesti 21. sz. ÜMK-ban ügyvédjelölt, majd ugyanitt ügyvéd 1969-től 1990-ig. Ezen időpont óta a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja.
1979-től 1984-ig a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, 1984-től 1989-ig fegyelmi megbízottja, majd 1989-től 1992-ig főtitkára. 1992-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökévé választották, mely tisztséget többszöri újraválasztás után 2006. márciusáig töltötte be. 2006. május 15-én választották a Magyar Ügyvédi Kamara elnökévé, mely tisztségben 2010-ben újraválasztották.

A Kamarán kívüli tisztségei:
az Országos Bírói Tanács tagja,

a Magyar Jogász Egylet alelnöke,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára (büntetőeljárási jogot oktat),

a Magyar Büntetőjogi Társaság elnökhelyettese,

a Magyar Kriminológiai Társaság Igazgatóságának tagja,

a Nemzetközi Bűnügyi Társaság Magyarországi tagozatának elnökségi tagja,
a Magyar Jog Szerkesztőbizottságának tagja,
a Pénz- és Tőkepiaci választottbíróság elnökségi tagja,

a Sport Állandó Választottbíróság tagja.