Az általános központi igazgatás területén

Bszi. 103.§ (1) a.) Ellenőrzi az OBH elnökének központi igazgatási tevékenységét, és szükség esetén az OBH elnöke felé jelzéssel él.

Bszi. 103.§ (1) b.) Indítványozza az OBH elnökénél, hogy  a a bíróságokat érintő jogszabály alkotására tegyen javaslatot a jogszabályalkotás kezdeményezésére jogosultnál,

Bszi. 103.§ (1) c) Véleményezi az OBH elnöke által kiadott szabályzatokat, ajánlásokat.

Bszi. 103.§ (1) d.) Jóváhagyja a szolgálati bíróság ügyrendjét és közzéteszi azt a központi honlapon.

Bjt.104/A§.(2) A szolgálati bíróság által megállapított ügyrendet az OBT hagyja jóvá.