Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének beszámolói

Impresszum:

Kiadó: Országos Bírósági Hivatal

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Internet: www.birosag.hu

Felelős kiadó: dr. Senyei György

Felelős szerkesztő: dr. Péter-Sztankó Ágnes; dr. Tóth Áron László

ISSN: 2416-1381