Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
A Munka Törvénykönyve Első és Második része
című tananyaga

Szerzők

1. Berke Gyula, 2. Hajdú Edit, 3. Petrovics Zoltán, 4. Lőrincz György, 5. Kun Attila

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A modulhoz tartozó egyes leckék megírásánál a szerzők a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény egyes jogintézményeinek tömör, lényeglátó ismertetésére törekedtek.

Az e-learning oktatási forma megadott kereteire is tekintettel a leckék arra kívánnak rávilágítani, hogy melyek a munkajogi szabályozás koncepcionálisan új elemei; a hangsúly elsősorban azon szabályoknak a bemutatására helyeződött, melyek újak, illetve a korábbi Mt.-hez képest módosultak.

Az új Mt. a munkaviszony szabályozása körében támaszkodott az elmúlt két évtized bírói gyakorlatára és gyakorlati jogalkalmazási tapasztalataira. Ott ahol, indokolt, a tananyag kitér arra is, hogy az új rendelkezések közül melyek a korábbi jogalkalmazási gyakorlat tételes jogi megjelenítői és mely szabályok változatlanul élnek tovább a korábbi Mt-ből. Az egyes leckék kifejezetten utalnak arra, hogy mely esetekben vált a korábbi bírói jogalkalmazási gyakorlat meghaladottá, illetve mely esetben élhet tovább változatlan tartalommal.

Ugyanakkor a tananyag összeállításakor a szerzők az egyes jogintézmények tételesjogi szabályaira támaszkodtak és a formálódó bírói jogalkalmazást determináló jellegű ismeretanyag kialakításától tartózkodtak. Ennek megfelelően az egyes leckék fejezetei a jogértelmezési kérdésekben történő állásfoglalást nem tartalmaznak, indokolt esetben a bíróra váró jogalkalmazási kérdéseket csupán felvetik. A kapcsolódó joggyakorlat körében felsorolt jogesetek elsősorban a szabályozási körhöz tartozó, példálózó jellegű felsorolások, melyek bírói mérlegeléstől függően élhetnek tovább a megváltozott jogszabályi környezetben.

Az oktatási tananyag az új Mt. teljes tartalmi feldolgozását fogja megcélozni. Olyan dogmatikai alapot kíván létrehozni, amely alkalmas a továbbfejlesztésre, a későbbiekben formálódó bírói gyakorlat szintetizált bemutatására és az EU vonatkozó bírósági ítéleteinek a magyar munkajogi intézményekhez rendelt tematikus feldolgozására is.

Az egyes leckékhez tartozó önellenőrző kérdések elsősorban az új rendelkezések készségszintű elsajátítását kizárólag a tesztet kitöltő személy számára igazolják.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

  1. Az Mt. hatálya és alapelvei (Berke Gyula, 2.3.2.1-2.3.6. Lőrincz György)
  2. Jognyilatkozatok, érvénytelenség (Hajdú Edit)
  3. A munkaviszony alanyai, létesítés, jogutódlás (Berke Gyula)
  4. A munkaszerződés teljesítése (Petrovics Zoltán)
  5. A munkaviszony megszűnés, megszüntetése és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei; a csoportos létszámcsökkentés (Petrovics Zoltán)
  6. A munkaidő és díjazása (Lőrincz György)
  7. A kártérítési felelősség (Kun Attila)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Ajánlott irodalom

A modulhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok jegyzéke

A modulhoz kapcsolódó európai uniós jogszabályok és joggyakorlat

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Munka törvénykönyve

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.