Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3.5. A munkáltató személyében bekövetkező változás

3.5.2. A munkáltató személyében bekövetkező változás joghatásai a munkaviszonyban

Az identitását őrző gazdasági egység jogügyleten alapuló átadása/átvétele tényállásának megvalósulásához a 2001/23/EK irányelv két jogkövetkezmény-csoportot fűz.

Az egyik magát a munkajogviszonyt érinti: az ebből származó jogok és kötelességek sorsáról rendelkeznek a szabályok, illetve a tényálláshoz kapcsolódó különös szabályokat állapítanak meg (pl. a munkavállaló felmondási joga, a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége).

A jogkövetkezmények másik csoportja kollektív munkajogi: az e körbe tartozó szabályok a kollektív munkajogi megállapodások jogi sorsát érintik, továbbá szabályozzák a munkavállalói képviselők és képviseletek jogállása megváltozását és ennek mikéntjét.

A magyar munkajog a jogintézmény körében egy harmadik elemmel is rendelkezik. Szabályozza ugyanis (eltérően a korábbi Mt-től) a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások (tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás) jogi sorsát is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.