Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
Atipikus munkaviszonyok; a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások; munkaügyi kapcsolatok
című tananyaga

Szerzők

1. Kártyás Gábor 2. Lőrincz György 3. Tománé Szabó Rita

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A modulhoz tartozó egyes leckék megírásánál a szerzők a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény egyes jogintézményeinek tömör, lényeglátó ismertetésére törekedtek.

Az e-learning oktatási forma megadott kereteire is tekintettel a leckék arra kívánnak rávilágítani, hogy melyek a munkajogi szabályozás koncepcionálisan új elemei; a hangsúly elsősorban azon szabályoknak a bemutatására helyeződött, melyek újak, illetve a korábbi Mt.-hez képest módosultak.

Az új Mt. a munkaviszony szabályozása körében támaszkodott az elmúlt két évtized bírói gyakorlatára és gyakorlati jogalkalmazási tapasztalataira. Ott ahol, indokolt, a tananyag kitér arra is, hogy az új rendelkezések közül melyek a korábbi jogalkalmazási gyakorlat tételes jogi megjelenítői és mely szabályok változatlanul élnek tovább a korábbi Mt-ből. Az egyes leckék kifejezetten utalnak arra, hogy mely esetekben vált a korábbi bírói jogalkalmazási gyakorlat meghaladottá, illetve mely esetben élhet tovább változatlan tartalommal.

Ugyanakkor a tananyag összeállításakor a szerzők az egyes jogintézmények tételesjogi szabályaira támaszkodtak és a formálódó bírói jogalkalmazást determináló jellegű ismeretanyag kialakításától tartózkodtak. Ennek megfelelően az egyes leckék fejezetei a jogértelmezési kérdésekben történő állásfoglalást nem tartalmaznak, indokolt esetben a bíróra váró jogalkalmazási kérdéseket csupán felvetik. A kapcsolódó joggyakorlat körében felsorolt jogesetek elsősorban a szabályozási körhöz tartozó, példálózó jellegű felsorolások, melyek bírói mérlegeléstől függően élhetnek tovább a megváltozott jogszabályi környezetben.

Az oktatási tananyag az új Mt. teljes tartalmi feldolgozását fogja megcélozni. Olyan dogmatikai alapot kíván létrehozni, amely alkalmas a továbbfejlesztésre, a későbbiekben formálódó bírói gyakorlat szintetizált bemutatására és az EU vonatkozó bírósági ítéleteinek a magyar munkajogi intézményekhez rendelt tematikus feldolgozására is.

Az egyes leckékhez tartozó önellenőrző kérdések elsősorban az új rendelkezések készségszintű elsajátítását kizárólag a tesztet kitöltő személy számára igazolják.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

  1. Az atipikus munkaviszonyok 1. (Kártyás Gábor)
  2. Az atipikus munkaviszonyok 2. (Kártyás Gábor)
  3. Az atipikus munkaviszonyok 3. (Kártyás Gábor)
  4. Az atipikus munkaviszonyok 4. és polgári jogi mellék-megállapodások (Kártyás Gábor)
  5. Az üzemi tanács
  6. A szakszervezet, a sztrájk (Lőrincz György)
  7. A kollektív szerződés (Lőrincz György)
  8. A munkaügyi vita (Tománé Szabó Rita)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Ajánlott irodalom

A modulhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok jegyzéke

A modulhoz kapcsolódó európai uniós jogszabályok és joggyakorlat

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Munkaügyi kapcsolatok

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.