Tananyag megnyitása új ablakbanVissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (nem elérhető funkció)Ugrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Az Országos Bírósági Hivatal
A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat szabályozó egyéb törvények érdemi változásai
című tananyaga

Szerzők

1. Tánczos Rita 2. Tálné Molnár Erika 3. Suba Ildikó 4. Homicskó Árpád

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A tananyag 3. része a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat szabályozó egyéb törvényeknél jelentkező érdemi változások feldolgozását tartalmazza, döntően a megváltozott jogszabályi környezettel és alapvetően a jogviták szempontjából kiemelkedő jelentőségű változások bemutatására összpontosít.

Ezek a következők:

A tananyag felöleli a társadalombiztosítási szabályokat érintő legfontosabb változásokat, amelyek az utóbbi időszak jogvitái által leginkább érintettek, mint pl. a rokkantsági és rehabilitációs ellátások, vagy az un. regressz igények. Az érintett jogszabályok:

Az egyes leckék kifejezetten utalnak arra, hogy mely esetekben vált a korábbi bírói jogalkalmazási gyakorlat meghaladottá, illetve mely esetben élhet tovább változatlan tartalommal.

A tananyag összeállításakor a szerzők az egyes jogintézmények tételesjogi szabályaira támaszkodtak és a formálódó bírói jogalkalmazást determináló jellegű ismeretanyag kialakításától tartózkodtak. Ennek megfelelően az egyes leckék fejezetei a jogértelmezési kérdésekben történő állásfoglalást nem tartalmaznak, indokolt esetben a bíróra váró jogalkalmazási kérdéseket csupán felvetik. A kapcsolódó joggyakorlat körében felsorolt jogesetek elsősorban a szabályozási körhöz tartozó, példálózó jellegű felsorolások, melyek bírói mérlegeléstől függően élhetnek tovább a megváltozott jogszabályi környezetben.

Az egyes leckékhez tartozó önellenőrző kérdések elsősorban az új rendelkezések készségszintű elsajátítását kizárólag a tesztet kitöltő személy számára igazolják.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek

Leckék

  1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
  2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  3. A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek (rendőrség, vám- és pénzügyőrség, tűzoltóság, polgári védelem, büntetés-végrehajtás) hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a honvédségnél szolgálati viszonyban állókra vonatkozó 2001. évi XCV. tv. és a 2012. évi CCV. törvény
  4. A társadalombiztosítási szabályokat érintő legfontosabb változások

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke, források

Ajánlott irodalom

A modul jogszabályjegyzéke - első lecke

A modul jogszabályjegyzéke - második lecke

A modul jogszabályjegyzéke - harmadik lecke

A modul jogszabályjegyzéke - negyedik lecke

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

Foglalkoztatás, közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.