Speciális illetékességi szabályok a szabálysértési ügyintézésben

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 42/A. §-a a hatékonyabb munkaszervezés érdekében lehetővé teszi, hogy a törvényszék elnöke a törvényszék területén a szabálysértési ügyintézésre az általánostól eltérő illetékességi szabályokat állapítson meg.

Ez vonatkozhat a törvényszék valamennyi szabálysértési ügyére, vagy csupán azok egy típusára, érintheti az összes járásbíróságot, vagy csupán azok némelyikét.

Így például a törvényszék elnöke elrendelheti, hogy a törvényszékre érkező összes, a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság vagy le nem dolgozott közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügyet kizárólagosan egy kijelölt járásbíróság intézze, vagy azt, hogy az egyik járásbíróság valamennyi szabálysértési ügye tekintetében egy másik járásbíróság járjon el.

Ezen intézkedések célja, hogy a szabálysértési ügyek időszerűen, magas színvonalon, egységes jogalkalmazói gyakorlatnak megfelelően nyerjenek elintézést, amely az ügyfelek érdekeit is szolgálja.

Noha furcsának tűnhet, hogy a törvényszék valamennyi szabálysértési ügyének egy bíróságra terhelése gyorsíthatja a munkafolyamatot, ennek indoka abban keresendő, hogy koncentrált, nagyobb számú ügyérkezés mellett alkalmazhatóak eredményesen egyes, az időszerű és kisebb munkaerő igényű munkaszervezési módszerek, amelyhez a törvényszék elnöke megfelelő számú speciálisan felkészült alkalmazottat is biztosít.

Természetesen eközben az elnökök nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt a speciális illetékességi szabályok bevezetésével, tárgyalási, iratbetekintési joguk és általában jogérvényesítési lehetőségeik ne korlátozódjanak.

A fenti speciális illetékességi szabályokat a törvényszék elnöke elnöki intézkedésével, általánosan rendelheti el, így nincs lehetőség arra, hogy egyes ügyek tekintetében külön-külön történjen meg az illetékesség módosítása.

A fentiek szerinti központosítás valamilyen formában 2015. évben szinte minden törvényszéken megvalósul, az azonban a helyi sajátosságokhoz igazodva minden törvényszéken más és más lehet.

Ajánlott lehet ezért az illetékes törvényszék honlapján vagy a bíróságok kezelőirodáján tájékozódni az ott irányadó illetékességi szabályokról.