Budapest Környéki Törvényszék - 13 vádlottat hallgatott meg a bíróság

Dr. Szegedi Gyöngyvér bírói tanácsa a Budapest Környéki Törvényszéken 2017. október 11-én kezdte meg annak a 13 vádlottnak a tárgyalását, akiket kötelességszegés és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt vádoltak meg.
 
A 8.30-kor kezdődő első tárgyalási napon a vádirat ismertetését követően a bíróság valamennyi vádlottat meghallgatta. 3 vádlott bűnösségre kiterjedő beismerő vallomását tett, 2 vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, 8 vádlott élt a vallomástétel megtagadásának jogával. A bíróság mind a 13 vádlott vonatkozásában ismertette a nyomozás során általuk elmondottakat. 
 
I. r. K. F. vádlott, pénzügyőr, főtörzszászlós, a Vám-és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri 2. Parancsnokság 2. számú Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálatot. Feladata volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának vámellenőrzése, valamint a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértő cselekmények felderítése és elbírálása. 2013 és 2015 között I. r. K. F. vádlott és vádlottársai az I. r. vádlott irányításával, pénzért közreműködtek abban, hogy külföldről a vámeljárás megindítása nélkül árukat, ruházati termékeket, egyéb vámköteles termékeket hozzanak be a vádiratban szereplő további vádlottak. I. r. K. F. , II. r. B. A. és III. r. M. T., IV. r. F. F., V. r. F. R. vádlottak pénzért lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vámmentes övezetbe nem tartozó országokból hazaérkezve az ú.n. "zöld folyosón" zavartalanul áthaladva a vádlottak mentesüljenek a poggyászaik tényleges átvizsgálása alól. XI. r. K. A. vádlott 2014-ben felesége és egy ismerőse részére szintén I. r. vádlotton és vádlottársain keresztül kért segítséget, hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra. A vádiratban szereplő vádlottak mindenkor tisztában voltak a hivatali kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével. 
 
A tárgyalás a titkos adatszerzés során elfogott telefonhívások meghallgatásával 2018. január 9-én, 11-én és 17-én folytatódik a Budapest Környéki Törvényszéken.
 
Budapest, 2017. október 11.
Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály