Budapest Környéki Törvényszék – Folytatólagos tárgyalás hivatali vesztegetés ügyében

A Budapest Környéki Törvényszéken 2017. október 10. és 12 napjain Dr. Holdampf Gusztáv bírói tanácsa tanúkihallgatásokkal és szakértői meghallgatásokkal folytatta a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények elkövetésével megvádolt I. r. V. T. T. és vádlottársai ügyét. A tárgyalás során újabb bizonyítási indítványok merültek fel. A szakértői bizonyítás IV. r. K. S. I. vádlottat, míg a felvett tanúbizonyítások szinte valamennyi vádlottat érintették. 
 
Vádirati tényállás: A V. T. T. I. r. vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség 2010. év november 2-án emelt vádat folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette miatt. Az ügyet a Fővárosi Ítélőtábla 5. B. Tanácsa tárgyalta. V. T. T. I. r. vádlott és dr. K. S. I. IV. r. vádlott ismerősök voltak. A vádlottak 2012 szeptemberében megegyeztek abban, hogy IV. r. és O. S. V. r. vádlott, valamint vádlott-társaik a kapcsolataikon keresztül pénzért elintézik I. r. vádlott büntető ügyének kedvező elbírálását. Ennek érdekében O. S. V. r. vádlott 2012 decemberében megadta I. r. és IV. r. vádlottaknak dr. B. B. VI. r. vádlott telefonos elérhetőségét azzal, hogy ő lesz az a személy, aki pénzért ismeretségei révén elintézi az I. r. vádlott előzetes letartóztatásának megszüntetését, illetve az ellene indult eljárás felfüggesztését indítványozó beadvány elkészítést, átadását. Ehhez pedig szintén fizetség fejében vállalja orvosszakértői vélemények beszerzését. Dr. P. B. VII. r. vádlott az ügybe VI. r. vádlott által került úgy, hogy ügyvédként maradéktalanul követte nevezett utasításait. VII. r. vádlott többszöri 20 millió forintot kért – ügyvédi beszélő keretében - I. r. vádlottól azért, hogy ügyében az ígért személyekkel felvegye a kapcsolatot. Az I. r. vádlott folyamatosan abban a hiszemben fizetett a vádlottaknak több mint 50 millió forintot, hogy közreműködésükkel az ellene indított büntetőeljárásban szabadlábon védekezhessen, az ellene kibocsátott elfogatóparancsot visszavonják és végül, hogy a büntetőeljárása felmentő ítélettel záruljon.
 
A bizonyítási eljárás 2017. november 2., 8, 10. napjain tovább folytatódik a Budapest Környéki Törvényszéken.
 
Budapest, 2017, október 12.
 
Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály